LES NOSTRES CROQUETES

AL·LÈRGENS

Peix

Crustacis

Moluscs

Làctics

Vegeterians

Llegums

Fruist secs

Api

Ous

Vegans

  • Fregir submergides amb oli a 180ºC durant 3 minuts.
  • No descongelar abans de fregir.
  • Caduquen als 18 mesos de la data indicada a l’envàs.

AL·LERGÈNICS: Totes les croquetes.
Contenent GLUTEN i els indicats a cada referència.

Llegums